Kontakt

Om du har frågor gällande din anmälan, hotellbokning mm kontakta konferenssekretariatet:
Jimmy Rönngren, Karlstad CCC
Telefon: +46 54 15 71 50
Mobil: +46 738  03 33 23
jimmy.ronngren@karlstadccc.se

Frågor om vetenskapligt program mm
Cecilia Rolandsson 054 191 190
Cecilia.rolandsson@liv.se