ST-läkare

ST-läkarprogram den 17 – 18 maj
Utbildningen den 17 maj kommer att genomföras på Karolinens konferens. Den 18 maj är vi på Karlstad CCC där vi även har Vårmötet, se adress under konferenslokaler.

Vi börjar kl. 14.00 den 17 maj med ett block med titeln Klinisk eller rättsmedicinsk obduktion och obduktionspatologi. Efter kaffe och fralla fortsätter vi med ett preparatseminarium i urologi med urinblåsetumörer.

På onsdag morgon kommer vår Key-note lecturer Marisa Nucci att genomföra ett preparatseminarium i gynekologisk patologi.

 

Deltagaravgift för ST-läkare
Alla priser är exklusive moms.

Endast ST-läkarprogrammet (tisdag 17 maj-onsdag 18 maj): 1 500 kr
ST-läkarprogrammet samt Vårmötet: 4 300 kr

I avgiften för ST-läkarprogrammet ingår: Föreläsningar. Kaffe med fralla på tisdag. Förmiddagskaffe på onsdag samt lunch i konferenslokalen Karlstad CCC. Bokas vid anmälan.

Frågor?
Om du har frågor gällande din anmälan kontakta konferenssekretariatet:
Jimmy Rönngren, Karlstad CCC
Telefon: +46 54 15 71 50
Mobil: +46 738  03 33 23
jimmy.ronngren@karlstadccc.se